Filmpedagogerna

Filmpedagogerna

Filmpedagogerna och Göteborgsmodellen. En film- och mediepedagogisk resa.
Nu har det kommit en rapport om vår verksamhet skriven av Sandra Virgin, student på Halmstads högskola. Den innehåller bl.a. en historiedel.

Läs hela rapporten här (pdf-dokument)

Utdrag:
3. Verksamhetens historia
Folkets Bio – Filmpedagogerna grundades i Göteborg 1992. Folkets Bio har dock varit verksamma inom filmpedagogiken de senaste 30 åren. Man har således hela tiden sökt att sätta filmen i sin samhälleliga kontext, ofta genom analys av människors sociala och ekonomiska villkor som de gestaltas på film. Verksamheten har till stor del drivits på ideell basis genom filmvisningar, inbjudna regissörer, seminarier och studiecirklar. 1989 lade Svenska Filminstitutet fram en skolbiosatsning för att påverka kommunerna att erbjuda skolbio. Flertalet lärare kom i samband med detta med en förfrågan om föreläsningar för sina elever och sig själva, eftersom de kände brister i sin egen film och medieutbildning. På flertalet orter kom så Folkets Bio att hjälpa kommunerna med skolbiosatsningen, och med stöd från allmänna arvsfonden anställdes ett antal filmpedagoger under den inledande fasen. En utveckling som visar på hur de olika leden i den samhälleliga apparaten kommit samman för att sprida kunskap och möjligheter till människorna i dagens samhälle. Att sedan 95,5 % av de svarande eleverna rekommenderar Filmpedagogernas föreläsningar till andra elever, talar för att satsningen är väl uppskattad ute på skolorna.

Hösten 1992 startade filmpedagogerna sina föreläsningar i Göteborg. En tittarundersökning om ungdomars tittarvanor genomfördes, och detta har man fortsatt att på kontinuerlig basis göra bland de besökande eleverna. Föreläsarna har funnit det givande för undervisningen att hänga med i elevernas film och medieerfarenheter för att lättare kunna förmedla sina kunskaper och hjälpa dem till kritiskt tänkande. Till en början anställdes två utbildade lärare, Fredrik Holmberg och Christina Linnér som sedan flera år varit medlemmar i Folkets Bio.
Efter ett år anställdes även läraren Johan Holmberg, som kom att ta över efter Fredrik Holmberg då denna flyttade till Lund för att arbeta som ansvarig för film och mediepedagogiken i uppbyggnaden av Film i Skåne. Mikael Kowalski blev inspirerad som elev, engagerades i verksamheten, utbildade sig till kultur och filmvetare och har sedan 1998 tillsammans med Johan Holmberg varit heltidsanställd hos filmpedagogerna. Tillsammans driver de verksamheten, för samtal med politiker, Göteborgs Utbildningsnämnd, ordnar lärarkurser samt främst föreläser för Göteborgs gymnasieelever, men även för andra åldersgrupper och på annan ort.

Verksamheten beror på kontakten mellan lärare och filmpedagoger, och denna initieras då läraren kontaktar Filmpedagogerna och en tid bokas, följt av att läraren med sin klass besöker Hagabion för en föreläsning. Det händer även att föreläsarna besöker de olika skolorna om det blir svårt för klassen att ta sig till Hagabion. De första föreläsningarna som Filmpedagogerna höll var inriktade på grundläggande filmkunskap, samt föreläsningar med teman kring rasism och könsroller. Man lät även Folkets Biomedlemmar se och analysera filmer som var aktuella för undervisning för att nå en större bredd på upplägget med tankar kring filmerna och de olika analysmetoderna. Idag föreläser man om allt från Shakespeare på film, sagor och myter till reklam och media. Det är så gott som endast filmhistorieföreläsningen som problematiserar de tidigare verken inom filmens historia, gärna med paralleller till populärfilmen och jämförelser dem emellan. Det finns risk att de äldre filmernas dragningskraft mattas ut om de inte får ett större utrymme inom undervisningen, men detta är främst en fråga för den filmundervisning som skolan förmedlar via ämnestillval. Filmpedagogerna arbetar utifrån egna direktiv och tittarundersökningar.

Verksamheten har även försökt väcka lärarhögskolornas intresse för film –och mediepedagogik i syfte att införa undervisningen i deras utbildning. Det var under 1990-talets mitt obligatoriskt för blivande svensklärare i Göteborg att besöka filmpedagogerna för en föreläsning, men detta förändrades i samband med att den ansvariga läraren för samarbetet slutat sin tjänst. Denna fråga är fortfarande aktuell, dock nu med stöd av bl.a. Myndigheten för skolutveckling, de regionala resurscentrum för film och video, Medierådet, Svenska Filminstitutet och Utbildningsradion.

1994 tog projekttiden slut och verksamhetens framtid var osäker trots den stora efterfrågan på föreläsningar. Tack vare bl.a. olika skolklassbesök kunde dock filmpedagogerna fortsätta, och ryktet om verksamheten spreds. De kom förfrågningar om föreläsningar för lärare och studiedagar på andra orter och Göteborgsmodellen spreds över hela landet. 1995 genomfördes i Göteborg den första fortbildningskursen för lärare, där flertalet av dem besökt föreläsningarna med sina elever. Även temaförläsningarna för elever hade vid den här tiden ökat, mycket på grund av önskemål från lärare som ville införa begreppen i sin egen undervisning. Vid sidan av skolverksamheten utvecklades även projekt med föreläsningar för olika grupper inom kriminalvården, som ungdomsvårdsskolor, pojkhem och vanliga fängelser. Intresset för populärfilm och kunskapen om denna var hög och man började med undervisning om de vanligaste begreppen inom filmanalysen, för att sedan gå vidare till föreläsningar om våld, rasism och sexism. För de kvinnliga internerna fokuserade man delvis på att stärka självkänslan, bl.a. genom fokusering på könsroller i syfte att identifiera och särskåda de förtryck som gestaltas i flertalet filmer. Det har även förekommit föreläsningar för sexualförbrytare på sluten medicinsk avdelning. Filmpedagogerna menar att dessa erfarenheter varit lärorika, och något som de kommit att bära med sig i sitt fortsatta arbete.

Genombrottet för verksamheten kom 1996 då Folkets Bios – Film och mediepedagogik fick ett projektstöd av Utbildningsnämnden i Göteborg, som gjorde det möjligt att heltidsanställa två pedagoger med uppdraget att utbilda en stor del av stadens gymnasieelever. Först tilldelades stödet terminsvis, sedan per läsår och till slut för tvåårsperioder. Detta kunde ske genom att lärare, elever, skolledningar och politiker varit så nöjda med resultatet. För att öka den allmänna kunskapen om film och media i undervisningen gavs 1999 ett extra anslag för att fortbilda alla lärare främst inom svenska och SO-ämnena inom Göteborgs utbildningsförvaltning. 2002 löpte mandatperioden ut och man hade då utbildat drygt 400 lärare. Utbildningsnämnden valde sedan att dra in stödet för lärarfortbildningen, men att fortsätta ge till elevverksamheten. Nu hålls istället en fortbildningskurs/år för lärare från hela landet som under en veckas intensivutbildning samlas i Göteborg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: